Binnenkort zal de firma De Meeuw in opdracht van SWZ starten met de voorbereidende werkzaamheden voor het plaatsen van de tijdelijke huisvesting voor SWZ. De eerste kapwerkzaamheden en het opruimen van het bouwterrein voor het gebouw zijn reeds uitgevoerd.

Op maandag 30 augustus (week 35) zal worden gestart met het inrichten van de bouwplaats. Hiervoor worden containers, keten en bouwhekken geplaatst. De te behouden bomen worden goed beschermd. Vanaf 6 september (week 36) wordt gestart met het grondwerk dat twee weken zal duren. Hier zal een archeoloog bij aanwezig zijn om eventuele archeologische vondsten in de grond te documenteren. Het grondwerk vindt machinaal plaats waardoor er met graafmachines en vrachtauto’s op het terrein wordt gereden. Grond wordt op het terrein opgeslagen. Na het grondwerk worden in week 37 en 38 de funderingspalen in de grond gebracht en is de fundering gereed. Hiervoor komt een boorstelling op het terrein die de palen aanbrengt. Vervolgens worden in week 39 de units van De Meeuw geplaatst. Hierover volgt later nog een nieuwsbericht.

Tekst gaat verder onder de foto.

Bouwverkeer

De bouwweg is nog niet gereed. Het bouwverkeer komt via de Nieuwstraat het terrein op en rijdt direct over de beek richting de bouwplaats. De routing zal worden aangegeven en groot verkeer wordt op Zonhove voorzien van transport begeleiding. Er zal géén bouwverkeer van De Meeuw over de Antoon van de Venstraat gaan.

De bereikbaarheid van de dagbesteding Boerderij en Jade wordt direct anders. Het bestaande pad wordt onderdeel van het bouwterrein. Tussen D’n Tref en de Boerderij is het pad door de moestuin gerepareerd zodat cliënten hier veilig doorheen kunnen. Het pad vanaf de brug over de beek blijft gehandhaafd. De bouwhekken worden zodanig geplaatst dat Jade en de boerderij vanuit de zuidzijde (Binnenbrinken) bereikbaar blijven over de bestaande paden.

Wij vragen jullie begrip te hebben voor eventuele overlast gedurende de bouwwerkzaamheden.

Hebben jullie vragen over bovenstaande, neem dan  contact met ons op via nieuwbouwzonhove@swzzorg.nl