Op 15 september organiseerde SWZ bijeenkomsten om omwonenden te informeren over de aanpassingen in de plannen van de nieuwbouw Zonhove.

Lees meer in de De Mooi Son en Breugel krant d.d. 16 september met een uitgebreid artikel en een interview met bestuurder Jody Cath.

Lees hier het artikel

Lees hier het interview

Wat eraan voorafging

Eind juni organiseerde SWZ een online bijeenkomst voor omwonenden, de gemeente en andere betrokkenen zoals de Emiliusschool, de Harlekijn en de IVN. Zij konden zich die avond uitspreken over de nieuwbouwplannen van Zonhove en het voorlopig ontwerp. Hun zorgen gingen met name uit naar veiligheid en behoud van zoveel mogelijk groen. Aan het eind van de bijeenkomst nodigde Jody Cath omwonenden uit om alternatieve plannen aan te reiken en deze zorgvuldig te toetsen. Hier is gehoor aan gegeven door omwonenden. Sommige plannen waren financieel niet haalbaar of niet uitvoerbaar vanwege de zorgvraag. Maar een aantal onderdelen van deze ideeën is wel meegenomen en hebben geleid tot een nieuwe optie, ook wel model 5 genoemd. De aanpassingen zijn afgelopen periode al besproken met de cliëntenraad en de OR. Zij zijn positief over het plan zoals het nu is voorgesteld. Om het plan verder te kunnen uitwerken wordt model 5 ook besproken met de gemeente.

Wat zijn de aanpassingen?

Het magazijn dat in het eerdere plan achteraan op het terrein zou komen, wordt nu, met een tussenstap, vooraan gerealiseerd met daar bovenop het logeerhuis. Het bouwverkeer (tijdens bouw) en bevoorradingsverkeer (ook na de bouw) wordt gescheiden van het verkeer wat het terrein van Zonhove op rijdt en ook naar de school kan gaan. Zo blijft de veiligheid voor de leerlingen geborgd. Daarnaast is er een andere route gevonden voor het bouwverkeer gedurende de herontwikkeling. Hiermee wordt voorkomen dat er in het bos een tijdelijke weg moet worden aangelegd. In de volgende fase van het ontwerp wordt ook gekeken op welke wijze zo veel mogelijk bomen behouden kunnen worden.

SWZ heeft omwonenden laten weten graag samen in gesprek te blijven en te willen blijven optrekken in het bouwtraject. Want samenleven als goede buren is belangrijk voor alle betrokkenen, cliënten niet in de laatste plaats.