Op 24 november jl. is het vernieuwde voorlopig ontwerp van de nieuwbouw Zonhove definitief vastgesteld. De plannen voor de nieuwbouw zijn ingrijpend aangepast en afgelopen periode veelvuldig getoetst bij en gedeeld met medewerkers, ouders en verwanten, de cliëntenraad, de gemeente en omwonenden. In het nieuwe bouwplan hebben veel aangedragen adviezen en ideeën van omwonenden een plek gekregen. Zo komt er geen bouwweg dwars door het bos en wordt het terrein ontsloten via de Nieuwstraat. Er is aandacht voor veiligheid en SWZ zet zich in om de bijzondere natuur en zoveel mogelijk bomen op Zonhove te behouden. Hiervoor staan nog diverse onderzoeken op de planning. De verdere uitwerkingen in het definitieve ontwerp starten in december.

Bekijk het PDF: Beeldmateriaal herijkt def. voorlopig ontwerp nieuwbouw Zonhove