De nieuwbouw op Zonhove is een omvangrijk project. In de voorbereidingsfase zijn de wensen en ideeën meegenomen van cliënten, medewerkers en alle andere betrokkenen.

De globale planning ziet er als volgt uit