De nieuwbouw op Zonhove is een omvangrijk project. In de voorbereidingsfase (2019) nemen we de wensen en ideeën mee van cliënten, medewerkers en alle andere betrokkenen.

De globale planning ziet er als volgt uit

 • lente 2018 Startsein: akkoord op het Masterplan, de onderlegger voor de nieuwbouwplannen en de investering
 • zomer 2018 selectie externe projectmanagement, plan van aanpak en planning vervolg
 • herfst 2018 Onderzoeken flora en fauna opstarten, selectie ontwerpteam
 • winter 2018 Start projectgroep, werkgroepen en klankbordgroep, gesprekken met gemeente, omwonenden en andere belanghebbenden
 • lente 2019 Uitwerking van plannen in samenspraak
 • herfst 2019 Programma van eisen en Voorlopig Ontwerp gereed. Akkoord van ST, CR, OR en Raad van Toezicht SWZ. Informeren van organisatie, cliënten en omwonenden.
 • winter 2019/2020 wijziging bestemmingsplan, financieringsaanvraag
 • lente 2020 Bouwteam opstarten (waaronder aannemer)
 • zomer 2020 Terinzagelegging van het ontwerp via gemeente, informatie inloop omwonenden
 • lente 2022 Tijdelijke woningen
 • winter 2020 Start bouw fase 1: Boerderij, Tref, Komeet en dagbesteding, behandeling, kantoor
 • lente 2022 Tijdelijke huisvesting voor wonen en dagbesteding cliënten, oplevering fase 1 en verhuizing, start bouw fase 2, noordzijde
 • winter 2023 Oplevering fase 2 en verhuizing
 • winter 2025 Start bouw fase 3, zuidzijde
 • zomer 2027 Oplevering fase 3, verhuizing