Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp van de eerste drie gebouwen en het gehele terrein van Zonhove. In 2022 wil de stuurgroep hierover een besluit kunnen nemen. Dat betekent dat we de plannen weer bespreken met omwonenden. Dit keer is het ontwerp van het terrein aan de beurt. Op 29 november overleggen we met de klankbordgroep. Elk lid van de klankbordgroep zal met zijn of haar buurtgenoten kijken of dit nog steeds past binnen de kaders die we met elkaar hebben afgesproken. Jullie zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen met een klankbordgroeplid om hiernaar te kijken. Mocht je niet weten wie dit is, kan je contact opnemen via nieuwbouwzonhove@szwzorg.nl.