We nemen je privacy serieus. Lees verder voor meer informatie over ons privacybeleid.

SWZ Zonhove hecht waarde aan de bescherming van je persoonlijke gegevens. Door gebruik te maken van nieuwbouwzonhove.nl, aanvaard je daarmee gebonden te zijn aan deze privacy policy, die kan worden gewijzigd of aangepast van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving.

Traffic data (Automatisch Gegenereerde Informatie)

Traffic data worden altijd anoniem verwerkt. Deze data worden gegenereerd wanneer je computer verbinding maakt met nieuwbouwzonhove.nl en zijn op zich niet voldoende om je te identificeren. We kunnen de volgende informatie verzamelen: de oorsprong van de verbinding, IP-adres, het type en de versie van je internet browser, de lengte van de verbinding, enz. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor statistische doeleinden om het verkeer naar en op nieuwbouwzonhove.nl te analyseren: meest en minst bekeken pagina’s, activiteit per dag en uur, enz.

Cookies

Cookies zijn kleine beetjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc en door jou aangegeven voorkeuren) om een volgend gebruik van nieuwbouwzonhove.nl te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres, geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van nieuwbouwzonhove.nl geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van nieuwbouwzonhove.nl of dat je geen toegang hebt (tot onderdelen ervan).

Persoonsgegevens

Je hoeft ons niet te voorzien van persoonlijk identificeerbare informatie om nieuwbouwzonhove.nl te gebruiken. Als we enige persoonlijke informatie ontvangen, verzamelen en/of verwerken gebruiken we het op een eerlijke en rechtmatige wijze. Wij zullen nooit je persoonlijke informatie delen met derden.

Links naar andere sites

nieuwbouwzonhove.nl bevat links waarmee je de site verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. nieuwbouwzonhove.nl heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Wij accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. Wij raden je aan het privacybeleid en / of verklaringen van de andere websites die je bezoekt te raadplegen.

nieuwbouwzonhove.nl is zorgvuldig als het gaat om het geven van correcte en actuele informatie aan de bezoekers van de website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor informatie, data, programma’s die je via onze site krijgt van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt.

Informatie op nieuwbouwzonhove.nl

Wij kunnen niet garanderen dat de informatie op onze website foutloos is, volledig en/of actueel is. Daarom kunt je aan de informatie op deze website geen rechten ontlenen. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht je informatie, data en/of programma’s tegen komen waarvan het copyright bij jouw ligt, verzoeken we je dit te melden aan de webmaster.

Als je informatie tegenkomt die in jouw ogen niet goed, volledig of actueel is, kun je contact opnemen met de webmaster via zonhove@swzzorg.nl. Wij stellen je commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door je bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

E-mailverkeer

De informatie verzonden met e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Stichting SWZ staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.