Voorwerk plaatsen tijdelijke huisvesting
Er is een start gemaakt met het inrichten van de bouwplaats waar de tijdelijke huisvesting van de Meeuw komt te staan. Er zijn bouwhekken en rijplaten geplaatst en alle planten en boomstronken worden opgeruimd. In de week van 6 september worden de keten en containers geplaatst en start het grondwerk. Graafmachines zullen dan op de bouwplaats gaan graven en verplaatsen het zand. Er is ook een archeoloog bij, deze documenteert eventuele archeologische vondsten in de grond. Vrachtwagens en graafmachines zullen dus de komende tijd over Zonhove rijden. En je zal er ook een grote heistelling gaan zien. Er wordt namelijk ook al aan de fundering gewerkt. Funderingspalen zullen in de grond gebracht worden. Dat heet heien en dat kan wat geluidsoverlast geven.

Bouwverkeer en bereikbaarheid
De bouwweg is nog niet gereed. Het bouwverkeer komt via de Nieuwstraat Zonhove op en rijdt direct over de beek richting de bouwplaats. De routing wordt netjes aangegeven en de grote vrachtauto’s hebben transport begeleiding.

De bereikbaarheid van de dagbesteding Boerderij en Jade wordt direct anders. Het bestaande pad wordt onderdeel van het bouwterrein. Tussen D’n Tref en de Boerderij is het pad door de moestuin zo gemaakt, zodat cliënten hier veilig doorheen kunnen. Het pad vanaf de brug over de beek blijft zoals hij is. De bouwhekken zijn zo geplaatst dat Jade en de boerderij vanuit de zuidzijde (Binnenbrinken) bereikbaar blijven over de bestaande paden.