De komende weken wordt duidelijk zichtbaar dat de nieuwbouw eraan zit te komen. Zo zullen diverse bomen worden gerooid en bereiden we de aanleg van de bouwweg over ons terrein in Son voor. Daarnaast treffen we bijzondere maatregelen voor eekhoorns en vleermuizen. Vleermuizen hebben de gewoonte om hun intrek in lege gebouwen te nemen.  En eekhoorns wonen in bomen. Als we gaan slopen en kappen, ontnemen we hen hun huis. Daarom proberen we de kans dat zij juist daar gaan wonen te verkleinen. Dat doen we door nestkasten voor eekhoorns en vleermuizen op te hangen in het bos, zodat de dieren ze kunnen vinden en er aan kunnen wennen. Dagbesteding Hout van SWZ heeft die kasten getimmerd en geschilderd( zie foto’s). We hangen vier eekhoornnestkasten en 4 vleermuiskasten verspreid in het bos op. Dit maakt het bos aantrekkelijker. De dieren blijven dan hopelijk weg van de werkzaamheden.

 

Hierna worden de gebouwen geïnspecteerd op de aanwezigheid van vleermuizen. Zo weten we wat er allemaal leeft. Vlak voor de sloop (gepland voor het laatste kwartaal van dit jaar) worden alle openingen in de Boerderij en D’n Tref nogmaals gecontroleerd. We dichten die dan zo af dat vleermuizen er alleen nog uit kunnen kruipen. Ze zullen hier flink van geschrokken zijn en moeten dan een nieuw plekje zoeken. Hopelijk vinden ze dan de kasten die zijn opgehangen. Er hangen inmiddels ook al 12 vleermuiskasten tegen de gebouwen op Zonhove.

In de nieuwbouw nemen we permanente voorzieningen op die geschikt zijn als zomer-, paar- en winterverblijfplaatsen voor kleine aantallen vleermuizen