Bouwweg
De bouwweg vordert snel. Deze week is de weg voorzien van betonnen platen en is al voor de helft verhard.

Tijdelijke huisvesting
Volgende week levert de aannemer De Meeuw de tijdelijke huisvesting op. Dan kan SWZ aan de slag met het inrichten, meubels erin, gezellig maken. Dat duurt nog even. Het exacte moment waarop SWZ echt naar binnen kan en activiteiten kan doen is nu nog niet bekend. Die planning wordt gemaakt.

Werkzaamheden 22 t/m 26 november
Voor komende week: verder werken aan de bouwweg, tijdelijke huisvesting oplevering en het meten van de WIFI sterkte in alle gebouwen.

Klankbordgroep
Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp van de eerste drie gebouwen en het gehele terrein van Zonhove. In december wil de stuurgroep hierover een besluit kunnen nemen. Dat betekent dat we de plannen weer bespreken met omwonenden. Dit keer is het ontwerp van het terrein aan de beurt. Op 29 november overleggen we met de klankbordgroep. Elk lid van de klankbordgroep zal met zijn of haar buren kijken of dit nog steeds past binnen de kaders die we met elkaar hebben afgesproken. Jullie zijn van harte uitgenodigd om contact op te nemen met een klankbordgroeplid om hiernaar te kijken. Mocht je niet weten wie dit is, kan je contact opnemen via nieuwbouwzonhove@swzzorg.nl.