Op 15 september organiseerde SWZ bijeenkomsten om omwonenden te informeren over de aanpassingen in de plannen van de nieuwbouw Zonhove.

In het filmpje een aantal reacties van omwonenden na afloop van de bijeenkomsten.

Wat eraan voorafging

Eind juni spraken omwonenden hun zorgen uit over het voorlopig ontwerp zoals het er lag. Met name natuurbehoud en veiligheid waren belangrijke aandachtspunten. Bestuurder Jody Cath nodigde omwonenden uit om alsnog alternatieve plannen aan te reiken en deze zorgvuldig te toetsen.

Tijdens de bijeenkomst bedankt Jody Cath de aanwezigen voor hun betrokkenheid en alle adviezen die zijn ontvangen. Sommige plannen waren financieel niet haalbaar of niet uitvoerbaar vanwege de zorgvraag. Maar een aantal onderdelen van deze ideeën is wel meegenomen en hebben geleid tot een nieuwe optie, ook wel model 5 genoemd.

Jody Cath sprak de intentie uit ook in de toekomst samen te willen optrekken tijdens het bouwtraject met de omwonenden en in gesprek te blijven. Want samenleven als goede buren is belangrijk voor alle betrokkenen. Cliënten niet in de laatste plaats. ​