De nieuwbouw projectgroep heeft op 14 februari een tweede werkbijeenkomst gehad met de Klankbordgroep. Dit keer waren er niet alleen medewerkers, ouders, verwanten en cliëntvertegenwoordigers. Op deze ‘bouwdag’ hebben ook cliënten zelf hun mening gegeven over de voorstellen van de architecten en adviseurs. In D’n Tref op Zonhove bespraken zo’n 50 deelnemers de eisen die aan de nieuwe huisvesting worden gesteld.

In groepen is de indeling van de woningen besproken. Wat willen we wel, en wat willen we niet? De bedoeling is fijnere kamers en sanitair voor cliënten. Twee opties zijn op ware grootte met tape op de vloer van de gymzaal uitgewerkt. Met allerlei materieel is getest welke optie het beste is en of de voorziene ruimte groot genoeg is. Naast medewerkers hebben ook de aanwezige cliënten de ruimten flink getest. Hun adviezen hebben ze meegegeven aan de projectgroep.

Facilitaire vraagstukken

De werkgroep Facilitair heeft de deelnemers een aantal specifieke vragen voorgelegd. Bijvoorbeeld over de opslag van spullen in de woningen. En de wens om facilitaire stromen zoveel mogelijk uit het zicht te houden. Maar ook over het ontlasten van verzorgenden op de woongroepen in relatie tot de privacy van de cliënt. In groepen is gediscussieerd over de beste invulling voor Zonhove.

Panelen met voorstellen

Naast de woningen is ook gekeken naar de invulling van het hoofdgebouw, de gebouwen voor dagbesteding en vrije tijd, wonen in het bos en de ontsluiting van het terrein. Aan de hand van panelen met voorstellen, hebben twee groepen hierover vragen beantwoord.

De projectgroep gaat met alle opgehaalde informatie aan de slag. Het Programma van Eisen en het Ontwerp kunnen weer een stap verder worden ingevuld. Op de derde bouwdag op 19 maart 2019 is een volgende verdiepingsslag gepland.