Hoe lang duurt het voordat de schop in de grond gaat?

De eerste voorbereidende werkzaamheden zijn getroffen. Er ligt een tijdelijke bouwweg en er is een tijdelijke huisvesting gerealiseerd die gebruikt wordt voor dagbesteding. In de loop van 2023 volgen enkele sloopwerkzaamheden. Daar houden we je van op de hoogte. Het is de bedoeling dat we in 2024 starten met de bouw van de Boswoningen.

Kijk op de pagina bouwplanning voor een globaal overzicht.

Waar vind ik informatie over de nieuwbouw?

Alle achtergrondinformatie en nieuwsberichten over de nieuwbouw vind je op deze website. Om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen, kun je je abonneren op de digitale nieuwsbrief die 2x per jaar verschijnt.

Ook op onze Facebook-pagina schenken we regelmatig aandacht aan de nieuwbouw.

Kijk ook op www.zonhove.nl voor algemene informatie over SWZ Zonhove of op www.swzzorg.nl voor meer informatie over SWZ zorg.

Hoe komen de Boswoningen er uit te zien?

Het ontwerp maken we in goed overleg met cliënten, medewerkers, ouders en verwanten. Daarvoor hebben we een projectgroep, verschillende werkgroepen en een klankbordgroep, waarin alle betrokkenen vertegenwoordigd zijn.

De Boswoningen krijgen een verdieping, voldoen aan de eisen van deze tijd, zijn toekomstbestendig en medewerkers kunnen hier op een prettige manier werken.

In de voorbereidingsfase inventariseren we de wensen en ideeën van cliënten en betrokkenen, zodat we die kunnen meenemen in het ontwerp. Denk bijvoorbeeld aan deuren die automatisch openen, (plafond)tilliften en zonnepanelen.

Wat gebeurt er met de andere gebouwen op het terrein?

We starten met de bouw van de drie Boswoningen. Vervolgens maken we een plan om aansluitend de overige woningen te realiseren. Ondertussen kijken we hoe de wereld zich verder ontwikkelt en wat dat betekent voor het vervolg, zoals dagbesteding/werk voor cliënten, behandelcentrum en kantoren.

De Emiliusschool is geen onderdeel van SWZ zorg en blijft gewoon staan. Ook Okido blijft daar.

Wat gebeurt er met de wegen en het verkeer op Zonhove?

Op termijn zijn de wegen over het terrein voor mensen in een rolstoel, fietsers en voetgangers. De auto’s rijden dan enkel over de buitenrand waar ook de parkeermogelijkheid is. Dat betekent meer veiligheid voor cliënten. De wegen en bruggen worden zo aangelegd, dat ze goed begaanbaar zijn met een rolstoel. Nu zijn sommige wegen daarvoor te steil.
Er komt volop gelegenheid om te genieten van het mooie terrein en te wandelen langs de beek en in het bos.

Momenteel ligt er een tijdelijke bouwweg, waardoor het bouwverkeer apart van de andere wegen rijdt.

Hoe groot wordt het terrein?

Het terrein blijft even groot, alleen de inrichting verandert. We gaan de gebouwen slimmer plaatsen, zodat er binnen meer ruimte is. Het groene karakter blijft behouden en wordt nog verbeterd: alle woningen krijgen een eigen buitenruimte. Ook valt er meer te genieten van de Groote Beek die over het terrein loopt.

Wie gaat er bouwen?

Het project bevindt zich nog in de voorbereidingsfase. Bureau Van Aarle De Laat verzorgt de projectontwikkeling. Pauwert Architectuur en Installatieadviesbureau Klictet ontwerpen de gebouwen. Supervisor op het plan is bureau Karres+Brands, dat adviseert over landschap en infrastructuur. Als het definitief ontwerp klaar is, gaat de aannemer aan de slag met de bouw.