Son en Breugel is gelegen in een bosrijk gebied. Het dorp en de natuur komen samen op het terrein van Zonhove. De herontwikkeling van het gebied op terrein zal leiden tot aanzienlijke ingrepen zoals sloop en nieuwbouw. Vogels en vleermuizen nestelen zich graag in warme gebouwen, zo ook in de zorggebouwen. Volgens nationale en internationale regelgeving is het verplicht om vooraf onderzoek te doen naar de effecten op beschermde gebieden. Ook moet onderzoek worden gedaan naar de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. In opdracht van SWZ heeft Adviesbureau Regelink dit onderzoek uitgevoerd. Gebleken is dat op Zonhove een beschermde vleermuissoort bij de buitengevel of het dak van de Buitenbrink leeft.

Er zijn nu zogenaamde vleermuiskasten opgehangen om ervoor te zorgen dat de vleermuizen deze kasten weten te vinden en eraan kunnen wennen. Vlak voor de sloop worden de vleermuiskasten dan verwijderd. De uitgevlogen dieren kunnen dan niet meer terug in de dichtgezette muren en de vleermuiskastjes en zullen zelf een nieuw verblijf vinden. De beschermde vleermuissoort waarvan de verblijfplaatsen op Zonhove aanwezig zijn is de ruige dwergvleermuis. Rond schemering zijn ze vaak al te zien. Een dwergvleermuis eet ruim 300 muggen en andere kleine insecten in één nacht. In dat opzicht zijn het zeer nuttige dieren. In de toekomst komen er nog meer nestkasten in het bos en bij de gebouwen voor andere dieren zoals bijvoorbeeld marters en eekhoorns.

De vleermuizen zijn ongevaarlijk en geen dragers van het Coronavirus. De Zoogdiervereniging heeft hier een uitgebreid artikel over geschreven. https://www.zoogdiervereniging.nl/corona