In het voorlopig ontwerp zijn de uitgangspunten uit het masterplan overeind gebleven: Zonhove is een gewone wijk, is geen instelling, is verkeersveilig en het centrale middengebied functioneert als ontmoetingsplek.

Prettig wonen en werken staat voorop en het groene karakter van de wijk blijft gehandhaafd. Sylvia Karres van Karres en Brands Landschapsarchitecten: “Om ruimte te maken moeten er wel bomen worden gekapt, maar op een andere plek worden er weer nieuwe bomen geplant. De beek blijft intact en krijgt op sommige plekken wat minder steile oevers, zodat de beek beter zichtbaar wordt en er ruimte is voor bijzondere vegetatie.

”Er is door bureau Karres en Brands goed gelet op de verbinding tussen de verschillende gebouwen van Zonhove, het dorp Son en Breugel en het aangrenzende bosgebied. Daarvoor is nauw samengewerkt met de architecten en met medewerkers en cliënten van Zonhove, vertegenwoordigd in diverse werkgroepen.

Plattegrond gedetaillieerd