Laatste voorbereidingen
De eerste week zit erop. Er is volop gefundeerd, zoals het aanbrengen van buizen in de grond, het maken van de liftput en het storten van beton. En er zijn leidingen omgelegd. De archeoloog heeft geen bodemvondsten gedaan. Ook komende week zijn er nog volop werkzaamheden op het terrein van de tijdelijke huisvesting. Dit om de komst van de units op 27, 28 en 29 september voor te bereiden.

Parkeerruimte
Het gebied voor én naast D’n Tref maken we vrij om tijdelijke parkeerplaatsen aan te leggen. Op dinsdag t/m donderdag worden hiervoor een graafmachine, containers en puinmateriaal gebracht.