Bouwweg vervolg…
De werkzaamheden voor de bouwweg zijn nog in volle gang. Alle voorbereidingen zijn getroffen om de verhardingen te plaatsen. Komende week zal een kraan betonnen platen op de bouwweg leggen.

Kabel leggen vervolg…
De kabels voor de brandmeldinstallatie zijn getrokken richting het Paviljoen. De invoer van de kabel in de nachtdienstruimte gaat nog gebeuren. Op woensdag 17 november zijn er boringen in het asfalt naast Buitenbrink 5-7. Het werkgebied wordt netjes afgezet, er zal geen verkeershinder zijn voor medewerkers en cliënten. Donderdag 18 november wordt de overkapping Mikkeman bij de boerderij verplaatst. Met hulp van een vrachtauto en kraan. Om dit voor te bereiden worden laaghangende takken afgezaagd en hekken verwijderd. Op vrijdag 19 november worden de hekken weer teruggeplaatst bij de boerderij.